Số tu nghiệp sinh đang tu nghiệp tại các nhà máy ở Nhật Bản, sau 3 năm hợp đồng, sẽ trở về và là trụ cột của nhà máy ở VN. Nói cách khác, họ đang đi học để làm ông chủ trong tương lai không xa.