Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII về đầu tư xây dựng cơ bản, ngành Xây dựng Thanh Hóa đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cũng như các giải pháp trong quá trình triển khai. PV Báo Xây dựng đã có có cuộc phỏng vấn ông Đào Vũ Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa về lĩnh vực này.

Den nam 2020, toan tinh Thanh Hoa se co 70 do thi - Anh 1

Ông Đào Vũ Việt

Xin ông cho biết mục tiêu về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản giai đoạn 2015 - 2020 của TP Thanh Hóa?

- Triển khai Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác đầu tư xây dựng, Sở đã đề xuất chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đồng thời xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ Sở để thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Theo đó, các chương trình, kế hoạch đều hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành, với mục tiêu gồm:

Đến năm 2020 phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ cao trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, VLXD, phát triển nhà ở và đô thị. Tạo điều kiện hình thành các DN mạnh trong ngành, tiếp cận và làm chủ các công nghệ hiện đại trong thi công xây lắp, đảm bảo thực hiện các dự án dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Tiếp tục thu hút các các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng các đô thị mới theo quy hoạch. Phát triển các đô thị sinh thái, đô thị xanh. Phấn đấu đến năm 2020, 100% đô thị trong tỉnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường BĐS. Huy động các nguồn vốn xã hội hóa phát triển nhà ở xã hội, văn phòng cho thuê, các cao ốc hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. Tăng cường quản lý, giám sát các trung tâm giao dịch BĐS, tạo điều kiện để người thu nhập thấp tiếp cận được nhà ở xã hội.

Den nam 2020, toan tinh Thanh Hoa se co 70 do thi - Anh 2

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (nay là Phó Thủ tướng) kiểm tra nhà ở xã hội P.Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Các chỉ tiêu cụ thể là gì, thưa ông?

- Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở đã đề ra những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 như sau: Trên địa bàn toàn tỉnh, 100% đô thị đều được phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, các đồ án quy hoạch được duyệt phải đảm bảo theo quy hoạch, có tính thực tiễn, khả thi cao, tầm nhìn dự báo cao. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 70 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I (TP Thanh Hóa), 3 đô thị loại III (TX Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn, TP Nghi Sơn), 6 đô thị loại IV: Thị trấn Rừng Thông, thị trấn Hà Trung, thị trấn Quảng Xương, thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Ngọc Lặc), 60 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%. Cần nhấn mạnh đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng không chỉ với đối với riêng ngành Xây dựng, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành liên quan. Bởi hiện nay, Thanh Hóa vẫn là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa thấp so với trung bình cả nước.

Tỷ lệ dân số đô thị và nông thôn được dùng nước sạch theo chuẩn mới đạt 95% trở lên.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn từ 80% trở lên; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 100%. Diện tích bình quân toàn tỉnh về nhà ở đến năm 2020 đạt 25m2 sàn/người. Đến năm 2030 đạt 30m2 sàn/người,

Được biết chỉ tiêu về nhà ở cũng là một trong những nội dung công tác trọng điểm của ngành Xây dựng, bởi nó liên quan mật thiết đến vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vậy xin ông cho biết mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực này?

- Đúng vậy, đây là một trong những nhiệm vụ nặng nề đối với ngành Xây dựng cũng như toàn thể các cấp, ngành của tỉnh. Do đó, Sở đã xây dựng Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau: Phấn đấu đến 2020, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở cho các tầng lớp dân cư, tiến tới xóa bỏ hộ không có nhà ở, giảm dần nhà ở tạm bợ, thiếu kiên cố. Qua đó, nâng dần chất lượng cuộc sống, chất lượng và tiện nghi nhà ở, đạt diện tích bình quân về nhà ở 25m2 sàn/người. Trong đó tại đô thị là 29m2, tại nông thôn 22,97m2, bằng với mục tiêu chung của cả nước.

Den nam 2020, toan tinh Thanh Hoa se co 70 do thi - Anh 3

Đô thị TP Thanh Hóa ngày càng khang trang.

Để đạt được mục tiêu trên, đến năm 2020, tổng diện tích xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 27.793.832m2 sàn, tương đương với 268.780 căn. Trong đó, diện tích cải tạo, nâng cấp khoảng 6.948.458 m2 sàn, chiếm tỷ lệ 25%, xây mới khoảng 20.845.374m2, tỷ lệ 75% (nhà ở xã hội chiếm khoảng 14,4% về diện tích sàn, nhà ở thương mại 14,12%, nhà ở riêng lẻ do dân tự xây khoảng 56,46%, nhà ở tái định cư khoảng 6,83%).

Về các đối tượng, khoảng 80% sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có nhu cầu được thuê nhà ở xã hội, 70% công nhân lao động có nhu cầu được đáp ứng về nhà ở xã hội.

Về tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở, đến năm 2020, TP Thanh Hóa đạt trên 30%, các đô thị lớn khác như Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn đạt trên 20% xây dựng.

Để đạt được mục tiêu này, dự kiến nguồn vốn thực hiện lên tới khoảng 143.325,98 tỷ đồng bao gồm vốn xây dựng nhà ở, vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và GPMB. Do nhu cầu về vốn cao, dự kiến ngoài nguồn từ ngân sách Trung ương (chủ yếu hỗ trợ hộ nghèo, hộ người có công) vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phần chủ yếu được huy động từ các doanh nghiệp và các hộ dân.

Vậy, ngành Xây dựng Thanh Hóa sẽ tập trung vào những nội dung công tác cụ thể như thế nào?

- Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Ngành trong giai đoạn 2015 - 2020 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản cũng như các lĩnh vực khác. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa NQ Đại hội Đảng vào cuộc sống. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở xác định sẽ tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn gồm:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hơn nữa hiệu quả các lĩnh vực công tác như: Lập và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà ở và công sản; quản lý thị trường BĐS, công tác kinh tế xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý hoạt động xây dựng, quản lý VLXD, Thanh tra xây dựng.

Cùng với các lĩnh vực trên, ngành Xây dựng cũng đã đề xuất đưa vào Chương trình công tác 42 đề án, dự án để chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có 11 dự án trình BCH Đảng bộ tỉnh cho chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; 18 đề án, dự án đề xuất đưa vào chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa, hàng năm Sở sẽ có quyết định phân công chỉ đạo, giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm cho các thành viên Ban giám đốc để chỉ đạo thực hiện, theo dõi, đôn đốc kịp thời, sát sao.

Xin cảm ơn ông!

Đào Nguyên (thực hiện)