Đây mà mục tiêu đặt ra trong Chương trình Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn đến năm 2020 do Bộ Công Thương xây dựng và được Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, mục tiêu của chương trình là cấp điện cho 57 xã trắng về điện; đồng thời cấp điện đến khoảng 12.140 thôn, bản (đạt 100% số thôn có điện) và cấp điện cho gần 1,3 triệu hộ dân chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Trong giai đoạn 2013 - 2015 đã thực hiện cấp điện được 40 xã trắng; thực hiện cấp điện cho khoảng 165.828 hộ dân thuộc 2.250 thôn bản chưa có điện.

Den nam 2020, tat ca gia dinh o nong thon deu co dien - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đăc biệt cấp điện được cho một số đảo, tiền tiêu, bảo đảm an ninh biển đảo của Tổ quốc, như: Huyện đảo Cô Tô, huyện đảo Phú Quốc, huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo Kiên Hải, Đảo Cù Lao Chàm.

Mục tiêu tiếp theo của giai đoạn 2016 - 2020 sẽ cấp điện cho 17 xã trắng; 9.753 thôn, bản (đạt 100% số thôn có điện), cấp điện cho khoảng 1,1 triệu hộ dân chủ yếu ở khu vực nông thôn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời tiến hành cải tạo, phát triển lưới điện để cung cấp điện cho các trạm bơm quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh).

Hòa Lộc