Theo thống kê của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 397 chợ dân sinh đang hoạt động, với khoảng 62 nghìn hộ kinh doanh. Hệ thống chợ dân sinh đóng góp vào ngân sách tỉnh gần 34 tỷ đồng/ năm. Mục tiêu, đến năm 2020, số lượng chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh tăng lên 459 chợ, để đáp ứng nhu cầu giao thương, phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Hiện trong tổng số 397 chợ dân sinh, có 7 chợ hạng 1, 18 chợ hạng 2, 238 chợ hạng 3 và 134 chợ tạm.

Hệ thống chợ dân sinh hiện đang là kênh phân phối chính phục vụ nhu cầu giao thương, tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, việc đầu tư, nâng cấp cải tạo chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm … Toàn tỉnh hiện có 153 chợ kiên cố, 129 chợ bán kiên cố và 115 chợ tạm bợ.

Den nam 2020 Nghe An se co 459 cho dan sinh - Anh 1

Hiện có 62 nghìn hộ tiểu thương kinh doanh tại hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh; đóng góp ngân sách tỉnh trên gần 34 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi mô hình, quản lý kinh doanh, khai thác chợ còn chậm so với yêu cầu. Đa số chợ dân sinh vẫn hoạt động theo hình thức khoán quản 206 chợ, 175 chợ hoạt động theo mô hình ban quản lý, tổ tự quản, còn lại 7 chợ do HTX quản lý và chỉ có 9 chợ do doanh nghiệp quản lý.

Một số chợ nông thôn chưa được đầu tư theo quy hoạch. Ngược lại, một số chợ được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả gây lãng phí nguồn lực như: Chợ Tân Long (Tân Kỳ), chợ Thạch Ngàn (Con Cuông) …

Den nam 2020 Nghe An se co 459 cho dan sinh - Anh 2

Mục tiêu phát triển hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An đến năm 2020

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có số lượng chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh tăng lên 459 chợ; trong đó có 22 chợ hạng 1, 64 chợ hạng 2, 340 chợ hạng 3 và 33 chợ tạm.

Mục tiêu phát triển hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, kết hợp với yếu tố truyền thống; nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu giao thương, phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH tỉnh.

Đinh Nguyệt

Đồ họa: Phan Minh