Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Den nam 2020, 100% tram y te o Ha Noi bao dam dieu kien kham, chua benh bao hiem y te - Anh 1

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020 có 100% số trạm y tế đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); 100% số trạm y tế thực hiện được tối thiểu 85% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% phòng khám đa khoa khu vực thực hiện tối thiểu 85% danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quy định; 100% bệnh viện huyện thực hiện được tối thiểu 85% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện.

Trước mắt, đến ngày 31-12-2017, 100% số xã trên địa bàn thành phố đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; 100% các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc đầu tư trạm y tế kiên cố. Bước sang giai đoạn sau đó đến năm 2025, toàn thành phố duy trì 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung cần có trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Để thực hiện được các chỉ tiêu nói trên, UBND TP Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế...

Thu Trang