Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo: Đến hết ngày 31/3, các đối tượng được áp dụng mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp phải làm thủ tục đăng ký với Điện lực khu vực và các địa điểm khác theo thông báo của Điện lực để được hưởng giá điện ưu đãi của Chính phủ. Đây là hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng không quá 50kWh/tháng.

Thủ tục đăng ký gồm hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện (bản chính hoặc bản foto để Điện lực tra cứu thông tin khách hàng), điền tên khách hàng vào Giấy đăng ký (theo mẫu quy định). Theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/2/2011 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, thường xuyên sử dụng không quá 50kWh/tháng có đăng ký với bên bán điện sẽ được mua điện theo mức giá 993 đ/kWh cho 50 kWh đầu tiên. Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuẩn nghèo mới