Tính đến hết ngày 15/10/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa cả nước đạt gần 268,39 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng gần 11,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Den het 15/10, tong kim ngach XNK ca nuoc dat hon 15 ty USD - Anh 1

Kim ngạch XNK trong kỳ 1 tháng 10/2016 giảm 5,1% so với kỳ 2 tháng 9/2016

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2016 (từ 01/10 đến 15/10/2016) đạt hơn 15,03 tỷ USD giảm 5,1% (tương ứng giảm 808 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2016.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 268,39 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng gần 11,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2016 thâm hụt 520 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10/2016 còn mức thặng dư hơn 3,18 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 9,73 tỷ USD, giảm 6,4% tương ứng giảm 661 triệu USD so với nửa cuối tháng 9/2016. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp này đạt hơn 173,44 tỷ USD, tăng 5,9%, tương ứng tăng hơn 9,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 10/2016 đạt thặng dư 586 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/10/2016 gần 16,69 tỷ USD.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, so với nửa cuối tháng 9/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: Gạo giảm 36,4%, tương ứng giảm 47 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 14,9%, tương ứng giảm 49 triệu USD; giày dép các loại giảm 10,5%, tương ứng giảm 53 triệu USD…Điều này khiến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của nước ta trong kỳ 1 tháng 10 chỉ đạt gần 7,26 tỷ USD, giảm 14,6% (tương ứng giảm hơn 1,24 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2016.

Trong khi đó, nhập khẩu kỳ 1 tháng 10 cũng biến động, đạt gần 7,78 tỷ USD, tăng 5,9% ( tương ứng tăng 437 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2016. Cụ thể, một số nhóm hàng tăng như phương tiện vận tải và phụ tùng khác tăng mạnh 2,5 lần tương ứng tăng 159 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10%, tương ứng tăng 118 triệu USD; ngô tăng 69,1%, tương ứng tăng 60 triệu USD; kim loại thường khác tăng 25,6%, tương ứng tăng 48%; vải các loại tăng 11,5%, tương ứng tăng 44 triệu USD…

Lan Trần