(SSM) - Cách Hà Nội khoảng 20 cây số, Bắc Ninh không chỉ là quê hương của những làn điệu quan họ, mà còn là vùng "địa linh nhân kiệt". Đình Bảng - Vùng đất tổ của vương triều Lý, đã trường tồn đến hơn 200 năm với 9 đời vua, kết thúc là đời vua nữ Lý Chiêu Hoàng... Chúng ta hãy cùng ghé thăm vùng quê kinh Bắc này để tìm lại những di tích của vương triều Lý nhé.