Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM kết quả xử lý kỷ luật một loạt cán bộ huyện Cần Giờ...