Một ngày làm việc của những nữ cửu vạn ở chợ Long Biên thường bắt đầu từ 21h – 5h sáng hôm sau. Hầu hết họ làm những công việc nặng nhọc như bốc vác, đẩy xe hàng nặng cả tạ với giá mỗi thùng hàng chỉ khoảng trên dưới chục nghìn đồng.