Live show dự kiến diễn ra vào hai đêm 16 - 17.12, vẫn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và vẫn với tên gọi "Đêm Lê Minh Sơn".