Trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn, đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% (đạt mức 1,3 triệu đồng/tháng) là hợp lý - một số ý kiến trong UB Tài chính ngân sách nhận định.

Thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TƯ năm 2017 tại phiên họp UBTVQH sáng nay, Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, mặc dù thu nội địa tăng so với dự toán (5,6%, tương đương 44.000 tỷ đồng) nhưng trên thực tế, các khoản tăng chủ yếu là do điều chỉnh chính sách, tăng thu từ đất đai.

De xuat tang luong co so len 1,3 trieu - Anh 1

Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải

Điều này cũng thể hiện rõ sự tăng trưởng kinh tế chậm, không đồng đều ở các lĩnh vực, còn khó khăn ở khu vực doanh nghiệp nhà nước.

UB Tài chính ngân sách nhất trí với những giải pháp tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, song để đảm bảo tính khả thi, đề nghị Chính phủ chỉ rõ tiết kiệm ở những lĩnh vực chi, khoản chi, mục chi nào. Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.

Về bố trí điều chỉnh tiền lương cơ sở, theo ông Nguyễn Đức Hải, một số ý kiến trong UB cho rằng, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn, vì vậy, đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% (đạt mức 1,3 triệu đồng/tháng) là hợp lý, đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời phải cân nhắc, tính toán kỹ, xác định rõ nguồn thực hiện điều chỉnh lương và tính khả thi khi yêu cầu các bộ, cơ quan TƯ và địa phương tự sắp xếp, tiết kiệm trong dự toán được giao để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương.

H.Nhì