Ngày 28/3, Ban chỉ đạo 127 – TW đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2008. Theo đó, việc triển khai công tác này năm 2007 đạt được nhiều kết quả khả quan.