ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị ban hành chính sách cụ thể hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công có khó khăn về nhà ở theo hướng cao hơn về diện tích nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách so với chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nói chung.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất mục tiêu đến cuối năm 2013, sẽ cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. Theo báo cáo của Chính phủ, việc huy động xã hội tham gia đóng góp hỗ trợ nhà ở cho người có công đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xây mới 277.861 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa 128.092 căn.

Ngọc Khánh