Nhà đầu tư đề xuất giảm từ 5 nghìn đến 20 nghìn đồng/lượt/trạm tương ứng với các nhóm xe khác nhau.

De xuat giam phi hai tram tren QL5 - Anh 1

Trạm thu phí số 2 trên tuyến QL5

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT phương án giảm phí tại hai trạm thu phí trên QL5 bắt đầu từ ngày 01/11/2016. Cụ thể:

Xe nhóm 1 (xe dưới 12 ghế, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt) giảm từ 45 nghìn đồng/lượt/trạm xuống 40 nghìn đồng/lượt/trạm; Xe nhóm 2 (xe từ 12 - 30 ghế, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn) giảm từ 60 nghìn đồng/lượt/trạm xuống 55 nghìn đồng/lượt/trạm; Xe nhóm 4 (xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở container 20 fit) giảm từ 140 nghìn đồng/lượt/trạm xuống 125 nghìn đồng/lượt/trạm; Xe nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 fit) giảm từ 200 nghìn đồng/lượt/trạm xuống 180 nghìn đồng/lượt/trạm.

Riêng xe nhóm 3 (xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn) vẫn giữ nguyên mức phí 75 nghìn đồng/lượt/trạm.

Lý do mà VIDIFI đưa ra quyết định này là thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về phương án tài chính cập nhật của dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo VIDIFI, hai trạm thu phí QL5 có số lượng xe sử dụng vé tháng, quý rất lớn nên thời gian giảm phí bắt đầu từ ngày 1/11/2016 để thuận tiện thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Việc VIDIFI đề xuất giảm phí như trên dựa trên cơ sở cập nhật lại phương án tài chính của dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do VIDIFI làm chủ đầu tư. Cùng với việc giảm phí, VIDIFI cũng kiến nghị Nhà nước sớm hỗ trợ kinh phí cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước đây.

Tiến Mạnh