(Chinhphu.vn) – Theo đề xuất của Bộ Tài chính, thay vì mức 2% như hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ phải trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Ảnh minh họa

Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm tại Thông tư số 126/2008/TT-BTC như sau: Trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Theo quy định hiện nay là 2%.

Tương tự, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Thông tư số 103/2009/TT-BTC về mức đóng góp Quỹ như sau: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm để đóng góp vào Quỹ. Việc đóng góp vào Quỹ được thực hiện từ năm tài chính 2014 (Quy định hiện hành là 2%).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Bảo Lâm

Từ khóa: Quỹ , bảo hiểm , xe