(Dân Việt) - Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường, nhất là đối với các hàng hóa đầu vào thiết yếu như điện, than, xăng dầu..., chỉ đạo tăng thu để giảm bội chi ngân sách. Thanh Xuân