Ngày 17.4, Sở GTVT TP.HCM đã trình UBND TP dự thảo quyết định điều chỉnh danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng (có thu phí) một phần vỉa hè làm bãi giữ xe, kinh doanh buôn bán, đậu xe dưới lòng đường trên địa bàn.

Theo ông Lê Toàn, Phó giám đốc Sở, từ đầu năm đến nay, Sở GTVT phối hợp với UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra, rà soát từng tuyến đường được sử dụng một phần vỉa hè làm bãi giữ xe trên địa bàn, qua đó đề xuất bỏ 71/160 tuyến, điều chỉnh 7/160 tuyến, bổ sung mới 8 tuyến trong danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng một phần vỉa hè làm bãi giữ xe.

Cụ thể, Q.1 bỏ 4/63 tuyến, điều chỉnh 1 tuyến; Q.3 bỏ 4/10 tuyến, điều chỉnh 2 tuyến; Q.5 bỏ 31/45 tuyến; Q.10 bỏ 18/21 tuyến; Q.11 bỏ 4/4 tuyến; Q.12 bỏ 5/5 tuyến… Sở cũng đề xuất bỏ toàn bộ 112/112 tuyến đường cho phép sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh.

Về các tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí, đề xuất bỏ 34/73 tuyến, điều chỉnh 17/73 tuyến, bổ sung mới 10 tuyến. Trong đó, Q.1 bỏ 10/32 tuyến, điều chỉnh 4 tuyến; Q.3 bỏ 1/4 tuyến; Q.5 bỏ 4/10 tuyến, điều chỉnh 6 tuyến; Q.10 bỏ 5/9 tuyến, điều chỉnh 5 tuyến; Q.11 bỏ 7/9 tuyến…

Đình Mười