(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/ QĐ-TTg ngày 12/12/2008.

Đối tượng được đề xuất bổ sung là hộ nghèo hiện đang sinh sống tại một số xã nằm trong khu vực đô thị. Bộ Xây dựng cho biết thông tin này khi trả lời đề nghị của Sở Xây dựng Cao Bằng về việc xin ý kiến chỉ đạo để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đang cư trú tại xã thuộc thị xã, thị trấn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Bởi theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đang được áp dụng hiện nay, thì hộ nghèo đang cư trú tại khu vực đô thị không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, thực tế hiện nay, tại một số thị xã và thị trấn (thuộc khu vực đô thị) vẫn có các xã hoặc thôn, bản trực thuộc. Tại các xã, thôn, bản này còn một bộ phận hộ nghèo đang sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp có khó khăn về nhà ở. Những hộ này cũng rất cần được hỗ trợ để họ có cuộc sống an toàn, ổn định. Thanh Hoài