Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT chấp thuận đề xuất phương án Bộ Công an kiểm tra, giám sát các Trạm thu phí BOT.

De xuat Bo Cong an, Tai chinh giam sat cac Tram thu phi BOT - Anh 1

Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT mời Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an vào kiểm tra, giám sát các trạm thu phí BOT

Ông Nguyễn Văn Huyện – Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT. Tổng cục ĐBVN đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát: 9 Trạm thu phí, trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ GTVT: 8/9 Trạm; 1/9 Trạm đang kiểm tra, giám sát (Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, để đảm bảo tính minh bạch và phòng chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lận trong hoạt động thu phí. Tổng cục ĐBVN báo cáo và đề xuất với Bộ GTVT cho phép Tổng cục ĐBVN chủ trì, mời Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Cục thuế các địa phương tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT.

Trần Kim