Ngày 27-8, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ kê khai, thống kê thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung và bàn giải pháp chỉ đạo sản xuất thủy sản.

Dựa trên kết quả của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố ngày 22-8 về nước biển miền Trung đã an toàn, Bộ NN&PTNT đưa ra 4 phương án:

Thứ nhất, cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ 10 hải lý trở vào bờ kéo dài từ Vũng Áng đến hết hòn Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế) và tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm (ATTP), sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ.

Thứ hai, cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm ba vùng biển như Bộ TN&MT khuyến cáo, gồm các vùng biển cách bờ 1,5km thuộc Sơn Dương (Hà Tĩnh) với diện tích 300km2, Nhật Lệ (Quảng Bình) với diện tích 330km2, hòn Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế) với diện tích 160km2.

Thứ ba, cho phép ngư dân khai thác bình thường, tăng cường giám sát ATTP sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ, nhưng cấm nghề khai thác cá tầng đáy từ 20 hải lý trở vào tại 4 tỉnh miền Trung với các nghề: Lưới, kéo, rê đáy, lăn, lồng bẫy.

Thứ tư, cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường trên các vùng biển và tăng cường giám sát ATTP, sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về.

Các tỉnh tập trung thảo luận, lựa chọn các phương án có khác nhau, đa số nghiêng về phương án 3 và 4, riêng Quảng Bình không chọn phương án nào. Các địa phương cũng đề xuất lựa chọn thêm phương án 2 và tăng cường giám sát nguồn hải sản…

Ngọc Quỳnh