(Cadn.com.vn) - Viện Công nhân-Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã thực hiện khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động (NLĐ) năm 2013 tại 68 DN với hơn 1.900 phiếu hỏi, phỏng vấn sâu. Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương trung bình của NLĐ đạt 3,667 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, vùng I là 4,037 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,830 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,480 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,312 triệu đồng/tháng.

Dựa vào phương pháp xác định mức sống tối thiểu theo nhu cầu tối thiểu của NLĐ trên địa bàn khảo sát, mức sống tối thiểu chung năm 2013 (chưa tính nuôi con) là 1,928 triệu đồng/tháng và nếu tính cả nuôi con là 3,278 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, đời sống NLĐ nhập cư tại những nơi có nhiều KCN tập trung rất khó khăn khi hầu như toàn bộ tiền lương, thu nhập đã chi hết cho cuộc sống thiết yếu, không còn tích lũy.

Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất 2 phương án mức lương tối thiểu năm 2014 . Đây cũng sẽ là ý kiến của Tổng LĐLĐ đề xuất với Hội đồng Tiền lương quốc gia để xác định mức lương tối thiểu năm 2014. Theo phương án một, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400 - 850 ngàn đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% so với nhu vầu mức sống tối thiểu của NLĐ. Theo phương án hai, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng ít hơn, từ 350 - 750 ngàn đồng (21-32%), đáp ứng khoảng 75-82 nhu cầu sống tối thiểu.

P.V