Tăng cường kiểm soát xử lý các trường hợp ô tô biển xanh, xe gắn còi, đèn ưu tiên, dán giấy miễn phí cầu đường không đúng quy định hay các trường hợp ô tô cá nhân để mũ, trang phục CAND trái quy định. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phòng CSGT Hà Nội từ nay đến cuối năm.