Tại khu vực cổng trường THPT Kim Liên, hầu như không có học sinh nào ra trước giờ thu bài. Theo ghi nhận của phóng viên, đề Vật Lý sáng nay được các bạn xếp vào hạng tương đối “khoai”.