Hanoinet - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội đã tổ chức các đoàn kiểm tra thị trường tại một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội...