Một số giáo viên thuộc hệ thống giáo dục Hocmai.vn đưa ra gợi ý đáp án các môn thi trắc nghiệm của đề thi minh họa THPT quốc gia 2017.

Gợi ý giải môn Toán.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an cac mon trac nghiem - Anh 1

Xem đề thi minh họa môn Toán tại đây

Gợi ý đáp án môn Vật lý.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an cac mon trac nghiem - Anh 2

Xem đề thi môn Vật lý tại đây.

Gợi ý đáp án môn Hóa học.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an cac mon trac nghiem - Anh 3

Xem đề thi môn Hóa học tại đây .

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an cac mon trac nghiem - Anh 4

Xem đề thi minh họa môn Giáo dục Công dân tại đây .

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an cac mon trac nghiem - Anh 5

Xem đề thi minh họa môn Lịch sử tại đây .

Đáp án gợi ý môn Sinh học.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an cac mon trac nghiem - Anh 6

Xem đề thi minh họa môn Sinh học tại đây .

Quyên Quyên