Hanoinet - Theo phản ánh của sinh viên, thì khi làm đến câu 2, hầu hết các thí sinh đều “cắn bút”; số còn lại thì “hiểu sao làm nấy”, nhiều thí sinh còn viết lan man theo kiểu tự luận về đoạn trích dẫn này.