ND - 35 năm trước đây, bằng sức mạnh của vùng đất ngàn năm văn hiến, Hà Nội đã làm nên kỳ tích "Điện Biên Phủ trên không", đánh sập các "pháo đài bay" - biểu tượng hùng mạnh nhất của nền công nghiệp quân sự hiện đại Hoa Kỳ.