Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận thanh tra tại Tập đoàn Viettel, trong đó yêu cầu xử lý nhiều khoản tiền lớn chưa hạch toán, kê khai thiếu hoặc cho vay ưu đãi công ty thành viên mà không có thẩm quyền...

Ảnh minh họa.

Cho vay ưu đãi sai luật

Khi kiểm tra tại Cty mẹ Viettel , đoàn thanh tra phát hiện năm 2008, Viettel chưa hạch toán doanh thu khuyến mãi số tiền trên 533 tỉ đồng và còn kê khai thiếu trên 53,3 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra về khuyến mãi sản phẩm dịch vụ.

Tập đoàn Viettel đã hỗ trợ vốn cho các công ty thành viên như Cty cổ phần công trình Viettel số tiền trên 252,15 tỉ đồng; hỗ trợ Cty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 283,3 tỉ đồng; cho công ty này vay ưu đãi 370 tỉ đồng. Theo thanh tra, việc cho vay ưu đãi này không đúng với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vì Viettel không có chức năng tín dụng và cũng không có thẩm quyền cấp tín dụng ưu đãi.

TTCP còn kiến nghị xử lý nhiều khoản tiền lớn khác như yêu cầu Viettel thu hồi về Cty mẹ – Tập đoàn 7,7 tỉ đồng tiền lãi của Tcty cổ phần Vinaconex theo một thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Vinaconex với Viettel năm 2009 mà Thanh tra Chính phủ xác định đó thực chất là một hợp đồng vay vốn mà Vinaconex phải trả tiền lãi vay nhưng Viettel chưa thu.

Tại một công ty con của Viettel là Cty TNHH Viettel – CHT, TTCP phát hiện công ty này chưa hề đầu tư và hoạt động kinh doanh tại khu công nghệ cao nhưng lại kê khai là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư tại đây. Do đó, TTCP yêu cầu phải truy thu số tiền mà công ty này được hưởng ưu đãi sai quy định là 2,181 tỉ đồng.

Hàng trăm tỉ đồng hạch toán chi phí nhưng chưa chi

TTCP còn phát hiện số tiền trên 307,19 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do Viettel trích khấu hao tài sản cố định vượt so với mức khấu hao nhanh hai lần. Nếu theo đúng quy định thì số tiền này phải truy thu lại ngân sách nhà nước nhưng tập đoàn Viettel xin giữ lại để bổ sung vốn điều lệ và giải quyết vấn đề vốn trong việc thực hiện nghĩa vụ tái cấu trúc, tiếp quản EVN Telecom nên TTCP đã báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Về việc góp vốn thành lập Cty CP phát triển đô thị Vinaconex- Viettel để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, TTCP cho rằng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/12/2009 của Cty CP Phát triển đô thị Vinaconex – Viettel, số vốn điều lệ đăng ký là 3.000 tỷ đồng (Vinaconex đăng ký góp 26%, Viettel đăng ký góp 25%, Tập đoàn Hòa Phát đăng ký góp 44%, Ngân hàng ACB đăng ký góp 5%) để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án đang được triển khai thực hiện.

Đến thời điểm thanh tra Viettel đã góp 500 tỷ đồng, đạt 66.67% so với vốn đăng ký đóng góp. Tập đoàn Hòa Phát góp 450 tỷ đồng, đạt 34%, Ngân hàng ACB góp 50 tỷ đồng, đạt 33,3%, riêng Vinaconex chưa thực hiện góp vốn điều lệ.

Như vậy, các cổ đông sáng lập đều chưa góp đủ số cổ phần đăng ký mua, trong đó Vinaconex chưa thực hiện góp vốn điều lệ như đã đăng ký nhưng Cty CP Phát triển đô thị Vinaconex-Viettel không thực hiện các biện pháp xử lý đối với số cổ phần đã đăng ký và sửa đổi, bổ sung danh sách cổ đông sáng lập theo quy định tại Điều 84 Luật Doanh ngihệp 2005 và Điều 23 Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Viettel còn bị yêu cầu nộp vào Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam số tiền hơn 924,23 tỉ đồng, trong đó có trên 922 tỉ đồng năm 2010 tập đoàn này đã hạch toán vào chi phí nhưng đến nay chưa nộp, trên 21,5 tỉ đồng phải nộp quỹ năm 2009, 2,18 tỉ đồng phải nộp tăng thêm do tăng doanh thu dịch vụ nhắn tin di động trả sau của bốn tháng đầu năm 2010…

Theo TTCP, là tập đoàn có khối lượng dự án, công trình đầu tư, trang thiết bị mua sắm hàng năm rất lớn nhưng việc chấp hành các quy định, chính sách về đầu tư xây dựng cơ bản của Viettel là chưa nghiêm.

Theo đó, Viettel đã phân chia các dự án nhóm A thành các dự án nhóm B, C, không lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng với các dự án nhóm A, kê khai thiếu số tiền thuế nhà thầu nước ngoài là 13,45 tỉ đồng, các nhà thầu tham gia gói thầu xây lắp dự án Viettel Bắc Giang có hành vi “dàn xếp, thông thầu” để Tcty Xây dựng Bạch Đằng trúng thầu.

Tổng công ty này sau đó lại chuyển nhượng cho Cty cổ phần Quang Minh thực hiện, “ăn chênh lệch” 235 triệu đồng… Chính vì công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chưa tốt nên quá trình thực hiện có 6 dự án tòa nhà Viettel ở các tỉnh phải phê duyệt, điều chỉnh lại tổng mức đầu tư; sáu dự án phải điều chỉnh phê duyệt lại tổng dự toán. Có 18 công trình, dự án bị chậm tiến độ. Có 6 dự án có nhiều sai sót trong quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán.

Bách Nguyễn