Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Nguyễn Thị Thanh – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã trả lời về những thay đổi trong dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi); đề nghị nên sửa đổi Bộ Luật theo hướng tất cả phụ nữ, trong đó có nữ cán bộ, công chức nhà nước được nghỉ thai sản 6 tháng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Ninh Bình (thứ hai từ trái sang).

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Bộ Luật lao động (sửa đổi) được cử tri cả nước rất quan tâm, bởi vì mối quan hệ điều chỉnh có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong điều kiện hiện nay; có nhiều nội dung sửa đổi trong Bộ Luật được các đại biểu quan tâm, đặc biệt là vấn đề thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng: Tại Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) có đề xuất với Quốc hội nghỉ thai sản 5 tháng đối với nữ cán bộ, công chức nhà nước và 6 tháng đối với lao động khác. Theo quan điểm của tôi, đề nghị Quốc hội nên sửa đổi Bộ Luật này theo hướng tất cả phụ nữ, trong đó có nữ cán bộ, công chức đều được nghỉ thai sản 6 tháng.

Giải thích vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng: Chúng ta cần phải tiếp cận vấn đề này ở cả hai góc độ, về giới đối với lao động nữ và một đối tượng rất quan trọng, đó là trẻ em. Về giới, chúng ta cần phải đảm bảo thời gian đủ dài để lao động nữ đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Bên cạnh đó, trong Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em có nêu: Trẻ em có quyền bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu đời. Tất cả trẻ em có quyền bình đẳng được bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, có nghĩa tất cả phụ nữ, trong đó có nữ cán bộ, công chức nhà nước cũng phải được nghỉ thai sản 6 tháng.

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, chiều 4/11/2011, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ Luật lao động (sửa đổi)./.