UBND TP. HCM đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở GTVT thành phố sớm thực hiện nâng cấp ba vị trí đường ngang không có người gác theo đúng quy định.

Ngày 15-11, UBND TP.HCM đã có văn bản về nâng cấp các tuyến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn TP.HCM theo hình thức phòng vệ có người gác.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 26 vị trí đường ngang qua đường sắt.

Trong đó, 21 vị trí có người gác (do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bố trí người gác) và năm vị trí không có người gác - chỉ tổ chức phòng vệ theo hình thức cảnh báo tự động hoặc cần chắn tự động.

Được biết chính quyền thành phố đã phối hợp, hỗ trợ bố trí lực lượng thanh niên xung phong trực gác cảnh báo từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày mặc dù việc tổ chức cảnh giới, phòng vệ tại các vị trí đường ngang này thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý đường sắt.

Trong năm vị trí đường ngang không có người gác gồm: Đường ngang Trần Khắc Chân (Km 1723+991), Trạm hỏa xa (Km 1723+009), Trần Hữu Trang (Km 1724+815), Nguyễn Xí (Km 1720+015) và Bình Thạnh (Km 1719+630), có hai vị trí (đường ngang Nguyễn Xí và đường ngang Bình Thạnh) nằm trong dự án xây dựng đường nối từ ngã ba Nơ Trang Long - Nguyễn Xí và đường trục khu dân cư Bình Hòa (phường 13, quận Bình Thạnh).

Sau khi dự án hoàn thành (dự kiến trong năm 2018) thì hai vị trí này sẽ được đóng và thay thế bằng một vị trí mới tại Km 1719+732, kết nối khu dân cư Bình Hòa theo Quyết định số 467/QĐ-ĐS ngày 10-5-2010 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đối với 3/5 vị trí còn lại (Trần Khắc Chân (Km 1723+991), Trạm hỏa xa (Km 1723+009) và Trần Hữu Trang (Km 1724+815) mặc dù cơ quan chức năng của thành phố (Sở GTVT) đã có nhiều văn bản kiến nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sớm nâng cấp phòng vệ theo hình thức có người gác nhưng đến nay, các vị trí này vẫn chưa được nâng cấp theo quy định.

Vì vậy, thực hiện Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 4-11-2015 của Bộ GTVT quy định về đường ngang, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở GTVT thành phố sớm thực hiện nâng cấp các vị trí đường ngang không có người gác nêu trên theo đúng quy định.