(HNMO) - Sáng nay, 23/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức có tờ trình lên Quốc hội, đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính với ông Vương Đình Huệ.

Phiên họp về công tác nhân sự của Quốc hội kỳ này do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp điều hành.

Trước khi Thủ tướng đọc tờ trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ làm Bộ trưởng tài chính, sau đó theo yêu cầu công tác, ông Huệ được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ khác, Vì vậy, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và bổ nhiệm bộ trưởng mới thay thế, đồng thời xem xét kiện toàn nhân sự cho một số tổ chức khác có liên quan.

Ông Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc miễn nhiệm và phê chuẩn các chức vụ trên là một nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp này. Theo quy định pháp luật, Quốc hội sẽ thực hiện nghiêm túc quy trình công tác nhân sự. Sau khi người có thẩm quyền giới thiệu nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, nghe báo cáo giải trình ý kiến Quốc hội về nhân sự, chốt danh sách để tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban kiểm phiếu, phê chuẩn hoặc bầu nhân sự, công bố kết quả và thông qua nghị quyết xác nhận.

Công tác nhân sự sẽ chiếm trọn phiên làm việc của Quốc hội cả chiều nay, sáng mai và một phần thời gian của phiên làm việc chiều mai, 24/5 và sáng 25/5.