TT(TIỀN GIANG) - Chánh thanh tra nhà nước tỉnh Tiền Giang vừa đề nghị chủ tịch UBND tỉnh có hình thức kỷ luật đối với chủ tịch UBND thị xã Gò Công Nguyễn Văn Minh và phó chủ tịch Nguyễn Văn Quốc vì có nhiều sai phạm trong thu chi ngân sách cũng như quản lý nhà đất công.