24H.COM.VN - Bộ Tài chính vừa có kiến nghị giảm mức thu lệ phí chước bạ đối với nhà, đất từ 1% xuống 0,5% (giảm 50%), nhằm khuyến khích việc đăng ký bất động sản về nhà đất với cơ quan nhà nước.