Báo Thanh tra ngày 12/8/2016 có bài “Hòa Bình: Yêu cầu bà Oanh chấp hành thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại” (KN), phản ánh kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đối với KN của bà Hà Thị Oanh, trú tại tổ 23 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Đây là một trong những vụ việc KN kéo dài được UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành rà soát theo Kế hoạch 1130 và Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ. Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra hồ sơ vụ việc và nhất trí với kết quả giải quyết của UBND tỉnh Hòa Bình.

Ngày 4/10/2016, Báo Thanh tra nhận được đơn KN của bà Hà Thị Oanh cho rằng Báo đăng tin không đúng sự thật, có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình.

Sau nghiên cứu nội dung đơn của bà Oanh, Báo Thanh tra khẳng định, những nội dung thể hiện trong bài viết là khách quan, đúng kết quả giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng, được đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đồng tình. Nội dung đơn KN và những đề nghị trong đơn KN của bà Oanh là không có cơ sở.

Theo Văn bản số 759 ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về trả lời KN của bà Hà Thị Oanh, nội dung KN của bà kéo dài từ năm 2004, đã được các cấp, ngành của tỉnh kiểm tra, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức đối thoại nhiều lần nhưng bà không nhất trí, tiếp tục gửi đơn KN lên Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả kiếm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh nhận thấy, nội dung KN của bà đã được xem xét, giải quyết đúng pháp luật, KN không có tình tiết mới, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 164 báo cáo Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước về việc giải quyết KN của bà Hà Thị Oanh, đồng thời ban hành Văn bản số 501 về việc thông báo chấm dứt giải quyết KN của bà Hà Thị Oanh.

Năm 2015, bà Oanh tiếp tục có đơn đề nghị bồi thường chênh lệch giá đất giữa 2 thửa đất, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã giao Thanh tra tỉnh rà soát, giải quyết đơn của bà.

Ngày 19/6/2015, Thanh tra tỉnh Hòa Bình có Báo cáo số 65 về việc kiểm tra, rà soát KN của bà Oanh xác định vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền của tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định về bồi thường chênh lệch giá đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với 2 dự án có thời điểm thu hồi đất khác nhau như nội dung KN của bà Oanh.

Như vậy, nội dung đơn KN của bà đã được các cấp, ngành kiểm tra, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quỵ định của pháp luật, KN đã được rà soát, trả lời nhiều lần, việc giải quyết giao đất ở cho hộ bà tại thửa đất số 234, diện tích 71,lm2, tờ bản đồ số 7, phường Tân Thịnh (không thu tiền sử dụng đất) là thỏa đáng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nay bà tiếp tục KN đòi bồi thường chênh lệch tiền đất là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Nội dung đơn KN của bà không có tình tiết mới, theo quy định của pháp luật sẽ không được thụ lý giải quyết.

UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu bà Hà Thị Oanh chấp hành Công văn số 501 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết KN; thực hiện đúng quy định của Luật KN.

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định, những nội dung được đề cập trong bài viết “Hòa Bình: Yêu cầu bà Oanh chấp hành thông báo chấm dứt giải quyết KN” là khách quan và đúng nội dung kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đối với KN của bà Oanh, không tiếp tay cho hành vi vi phạm của chính quyền tỉnh Hòa Bình cũng không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Oanh. Do vậy, đề nghị của bà Oanh là không có cơ sở.

P.H