Bộ Xây dựng vừa gửi hồ sơ về 8 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) đề nghị Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định công bố 8 Tiêu chuẩn Quốc gia đưa vào áp dụng trong năm 2016, gồm:

De nghi cong bo 8 Tieu chuan Quoc gia linh vuc May xay dung - Anh 1

TCVN 11357-6:2016 Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 6: Yêu cầu cho xe tự đổ;

TCVN 11358:2016 Máy vận chuyển, phun, bơm bê tông và vữa xây dựng - Yêu cầu an toàn;

TCVN 11359:2016 Máy và trạm sản xuất hỗn hợp bê tông và vữa xây dựng - Yêu cầu an toàn;

TCVN 11360:2016 Máy đầm và xoa phẳng bê tông - Yêu cầu an toàn;

TCVN 11361-1:2016 Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung;

TCVN 11361-2:2016 Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 2: Máy sản xuất gạch block;

TCVN 11361-3:2016 Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 3: Máy kiểu bàn trượt và bàn xoay;

TCVN 11361-4:2016 Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 4: Máy sản xuất ngói bê tông.

Thư Kỳ