(TNO) Theo nhận định của nhiều thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2008, đề thi Lịch sử năm nay tương đối ngắn gọn, các câu hỏi rõ ràng, nếu học thuộc bài trong sách giáo khoa là có thể làm tốt.