TT - Phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cử tri. Người dân bức xúc và muốn biết: điều gì xảy ra trong đời sống kinh tế của quốc gia? Những người giữ trọng trách đã, đang và sẽ làm gì để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách? Hơn hết, các cam kết mà những người giữ trọng trách đưa ra liệu có đủ sức thuyết phục để tạo cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào tương lai?