"Với mặt bằng sản xuất tại VN thì việc phim VN thua kém hơn phim nước ngoài là điều chúng ta phải chấp nhận", ĐD Đỗ Thanh Hải.