Năm du lịch quốc gia 2008 tại ĐBSCL đang chuẩn bị cho chương trình trọng tâm nhân dịp lễ 30-4. Kinh phí tổ chức hàng chục tỉ đồng, nhưng xem ra Năm du lịch vẫn chưa đủ sức để tạo động lực cho ngành du lịch vùng đất giàu tiềm năng này bứt phá.