Theo tin từ Phòng Khảo thí các trường ĐH trong khu vực ĐBSCL, số lượng TS trực tiếp đến nộp hồ sơ dự thi tại trường chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ từ 2,3 - 14% so với tổng số TS dự thi năm rồi. Cụ thể: ĐH Y Dược Cần Thơ chỉ thu được 230 hồ sơ dự thi, trong khi tổng lượng TS dự thi năm trước lên đến hơn 9.900; ĐH Tiền Giang chỉ nhận được 200 hồ sơ (so với  hơn 6.500 dự thi năm trước)...