Ngày 25-6, giá lúa ướt tại ruộng được thương lái mua 4.300-4.400 đồng/kg, lúa khô 5.000-5.100 đồng/kg, tăng khoảng 400 đồng/kg so với đầu tuần rồi