HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã DBC) đã quyết định mức chi trả cổ tức năm 2016.

DBC sap phat hanh hon 7,5 trieu co phieu tra co tuc - Anh 1

Theo đó, tỷ lệ chi trả dự kiến là 10% mệnh giá cổ tức. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 7,5 triệu cổ phiếu.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 75,3 tỷ đồng.

Được biết, nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đến từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cái tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016) là gần 415 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến là quý I/2017 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.

Trước đó, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 DBC đã quyết định sẽ trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 15%, trong đó 5% là tiền mặt và 10% là cổ phiếu.

Trong năm 2016, DBC đạt doanh thu 8.900 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch và thu về khoảng 451 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt gần 55% kế hoạch đề ra.

Ngọc Đỗ