(ATPvietnam.com) -CTCP Nông Sản Bắc Ninh (Mã CK: DBC) thông báo, ông Nguyễn Như So hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu