- Đào tạo nghề và tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người nông dân là góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong quá trình CNH-HĐH, nhiều diện tích đất canh tác được chuyển đổi, nông dân không còn đất để sản xuất, do vậy, điều tất yếu phải chuyển nghề mới. Dạy nghề cho lao động nông thôn đã và đang trở thành vấn đề cấp bách.

Nhiều địa phương đã hỗ trợ nông dân học nghề Công tác dạy nghề cho nông dân đã trở thành vấn đề cấp bách từ lâu, nhiều địa phương đã ý thức được điều nay và đã có sự hỗ trợ dạy nghề cho nông dân. Điển hình tại Đà Nẵng trong năm 2008 các trung tâm dạy nghề của TP.Đà Nẵng đã đào tạo được 5.600 lao động nông thôn dưới 35 tuổi. Toàn bộ số lao động này đều phải chuyển đổi nghề vì chịu ảnh hưởng do di dời, giải tỏa để chỉnh trang thành phố. Các nghề đào tạo chính cho số lao động này là trồng hoa, trồng nấm, xây dựng, mộc, cơ khí... Toàn bộ đều được đào tạo miễn phí bằng ngân sách nhà nước. Tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2009, Sở Công thương Hà Nội cũng đã mở 61 lớp nghề cho 3.750 lao động nông thôn. Ngoài ra, còn có chương trình tập huấn khởi sự doanh nghiệp, mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mới, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt lao động tại các huyện ngoại thành tiếp cận nghề mới. Hội Nông dân thành phố cũng đã phối hợp với các ngành chức năng mở hàng chục lớp dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 25.000 lượt hội viên nông dân. Sở Công thương Hà Nội cho biết, để hỗ trợ các làng nghề và lao động nông thôn phát triển sản xuất, Sở đang xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường làng nghề; hoạt động khoa học công nghệ; xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu... Sở sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động tại các làng nghề và đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho lãnh đạo doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề. Với những việc làm thiết thực như trên trong đào tạo nghề cho nông dân, chắc chắn, số lượng nông dân được đào tạo và có nghề mới ngày càng tăng nhanh, góp phần ổn định cuộc sống cho lao động nông thôn. Những mô hình dạy nghề hiệu quả Để góp phân tăng cường năng lực dạy nghề, nâng cao số lượng nông dân được tiếp cận với những ngành nghề mới, nhiều địa phương đã có những mô hình hấp dẫn, những cách làm hiệu quả để thu hút nông dân. Điển hình tại Thanh Hóa, địa phương này đã tăng cường liên kết dạy nghề cho nông dân theo địa chỉ. Trung tâm dạy nghề - Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong tháng 7/2009 đã liên kết các doanh nghiệp trên địa bàn mở được 6 lớp dạy nghề miễn phí, gồm may mặc, mây tre đan xuất khẩu, gieo ươm giống cây lâm nghiệp... cho gần 200 lao động nông nghiệp. Đây là cách đào tạo nghề mới rất thiết thực, hiệu quả được đông đảo người dân ủng hộ. Tại tỉnh Điện Biên lại có một cách làm khác, đó là phong trào nông dân dạy nghề cho nông dân. Trên địa bàn huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), việc nông dân dạy nghề trồng ngô cho nông dân đã trở thành một phong trào sâu rộng và thu được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động này do Dự án ADDA của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đan Mạch tổ chức. Dự án đã tuyển chọn 12 nông dân ở huyện Điện Biên có khả năng tiếp thu kiến thức để đào tạo, sau đó về địa phương tiến hành tổ chức các lớp học tập kinh nghiệm để truyền đạt các nội dung đã học cho các nông hộ khác. Từ các kiến thức được học, nông dân này truyền nghề cho nông dân kia đã trở thành phong trào sâu rộng ở huyện Điện Biên. Đến nay, từ phong trào nông dân dạy nghề cho nông dân ở huyện Điện Biên có 540 nông dân tự nguyện đứng ra thành lập 30 nhóm phát triển cộng đồng nông dân cùng sở thích và có ít nhất gần 3.000 nông dân khác được học tập và ứng dụng đúng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu làm đất, trồng và chăm sóc cây ngô. Trước đây, năng suất ngô ở huyện Điện Biên chỉ đạt khoảng 30-32 tạ/ha thì nay, năng suất ngô tăng lên đạt trung bình 40 tạ/ha. Cá biệt, có nhiều vùng trong huyện đạt năng suất 42-45 tạ/ha. Tăng cường hơn nữa đào tạo nghề cho nông dân Mặc dù trong thời gian qua đã có nhiều cách làm mới, nhiều mô hình hay để đào tạo nghề cho người nông dân và cũng đã có hàng trăm nông dân được đào tạo nghề, song con số đó vẫn còn ít bởi lẽ số lao động nông thôn thất nghiệp vẫn còn khá cao. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, riêng khu vực phía Bắc năm qua đã có 63.760 nông dân thất nghiệp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chính vì vậy, việc đào tạo nghề cho nông dân đã trở thành vấn đề cấp bách hiện nay. Được biết, để tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề cho nông dân, Chính phủ đã xây dựng Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân. Theo đó, Đề án đặt mục tiêu từ nay đến 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2010 lên 50% vào năm 2020. Với mục tiêu trên, mong rằng trong thời gian tới, số lượng nông dân được đào tạo nghề sẽ ngày càng tăng nhanh. Nhưng thiết nghĩ để đào tạo nghề cho nông dân thực sự đem lại hiệu quả, đòi hỏi cần nắm bắt được đúng nhu cầu của người học. Nông dân rất cần có tay nghề, song họ cũng muốn học được những nghề phù hợp với nhu cầu của họ.