Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị “Biểu dương các xã đạt tiêu chuẩn không ma túy năm 2007”, do tỉnh Sơn La tổ chức.