Ứng dụng khoa học và công nghệ (KH-CN) để nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị công lập, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp là 2 nội dung mà hoạt động KH-CN cấp cơ sở sẽ chú trọng, tập trung thực hiện trong thời gian tới…

Day manh trien khai cac mo hinh ung dung KH-CN - Anh 1

Nhiều chương trình thiết thực

Xây dựng ít nhất 120 mô hình

“Hiện nay, Sở KH-CN TPHCM có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp, như đào tạo đội ngũ chuyên gia về quản trị năng suất, chất lượng; tư vấn nâng cao năng suất, chất lượng; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, sản phẩm mới, đổi mới công nghệ; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo... Khi có nhu cầu, mời các doanh nghiệp liên lạc với sở để được hỗ trợ”, bà Huỳnh Lưu Thanh Giang, Phó phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, cho biết.

BÁ TÂN