Dự kiến đến cuối năm nay, diện tích cà phê tái canh trên toàn vùng Tây Nguyên sẽ đạt khoảng 80.000 ha, tăng gần 20.000 ha so với cuối năm 2015.

Day manh tai canh ca phe vung Tay Nguyen - Anh 1

Tại Tây Nguyên, nhiều diện tích cà phê đã già cỗi, năng suất thấp. Vì thế, việc tái canh nhằm nâng cao năng suất, giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống là điều hết sức cần thiết.

Lâm Đồng và Đăk Lăk là hai địa phương dẫn đầu về diện tích cà phê tái canh. Riêng đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, kế hoạch tái canh là 11.000 ha, đến nay đã thực hiện gần 5.000 ha.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân thực hiện tái canh cà phê sẽ được cho vay cao nhất đến 150 triệu đồng/ha, thời hạn vay 8 năm. Nhìn chung, việc đầu tư tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân trong vùng.