Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2014).

Với mục đích giáo dục truyền thống về giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam, song song với việc tổ chức cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm tại 3 địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh và TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phát động cuộc thi viết tìm hiểu “CĐ Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.

Đẩy mạnh phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo là trọng tâm của hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Để các hoạt động kỷ niệm đi vào chiều sâu, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị CĐ các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và các cấp CĐ, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, ôn lý thuyết - luyện tay nghề - thi thợ giỏi; tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, phấn đấu trên 90% doanh nghiệp có 30 lao động trở lên thành lập được CĐ cơ sở.