ND- Sáng 12-1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Người Cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IV, tổng kết công tác năm 2009, bàn nhiệm vụ công tác năm 2010 và phát động phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng".

Năm qua, Hội NCT Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức, số hội viên tham gia hội ngày càng đông, phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT có bước tiến mới. Với việc QH thông qua và Chủ tịch nước ban lệnh công bố Luật NCT thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội với NCT được thể chế hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT phát triển, công tác NCT giành được những thành tựu mới. Cuộc vận động "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT", "Một triệu áo ấm tặng NCT nghèo" ngày càng đi sâu vào cuộc sống, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân tham gia có hiệu quả thiết thực. Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên đã và đang phát huy hiệu quả tại các buôn làng, thôn bản trên vùng đất Tây Nguyên. Phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng" do T.Ư Hội phát động được đông đảo NCT hưởng ứng, đã và đang xuất hiện nhiều tổ chức NCT điển hình, nhiều tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...